444 0 411 ESENYURT BELEDİYESİ İRTİBAT TELEFONU
Mayıs 2018 Meclis Gündemi

13.07.2005 tarih ve 25680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. maddesi gereğince “her ayın ilk haftası, 5 gün süreyle” toplanacak olan Esenyurt Belediye Meclisinin 6.Seçim Dönemi, 5.Toplantı Yılında yapacağı Mayıs Ay’ı Toplantıları  07 Mayıs 2018 Pazartesi – 11 Mayıs  2018  Cuma tarihleri arasında yapılacaktır.

   Mayıs Ay’ı Toplantılarının ilk birleşimi 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü Saat 15.00’da Esenyurt Belediyesi Sultaniye Mahallesi 350.Sokak No 2 Esenyurt adresindeki Belediye Hizmet Binasının Zemin katındaki Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

           Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

 

 

 

 

Ali Murat ALATEPE

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

G Ü N D E M                                                                       :

1- Açılış, Yoklama.

2- Meclis Üyesi (Mustafa GEVREK) İstifasının Meclisin Bilgisine Sunulması.

3- İstifa Nedeniyle  Boşalan İhtisas Komisyonuna (Çevre) Üye Seçimi.

4- Kadro Unvan Değişikliğine İlişkin İnsan Kaynakları Ve Eğitim  Müdürlüğünün Başkanlık Teklifi.

5- Basın Ve Yayın Müdürlüğünün Görev Ve Çalışma Yönetmeliğine İlişkin İnsan Kaynakları Ve Eğitim

     Müdürlüğünün Başkanlık Teklifi.

6- Halkla İlişkiler  Müdürlüğünün Görev Ve Çalışma Yönetmeliğine İlişkin İnsan Kaynakları Ve Eğitim

     Müdürlüğünün Başkanlık Teklifi.

7- Ardıçlı Mahallesi 124 Ada 4 Parselde Yapımı Tamamlanan Okula “Necip Fazıl KISAKÜREK” İsminin  

     Verilmesine İlişkin Etüd Proje Müdürlüğünün Başkanlık Teklifi.

8- Kadro Derece Değişikliğine İlişkin İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğünün Başkanlık Teklifi.

9- 2017 Mali Yılı Kesin Hesabına İlişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün Başkanlık Teklifi.

10- Taşınır Yönetim Hesabına İlişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün Başkanlık Teklifi.

Oluşturulma Tarihi : 02.05.2018