622 0 333 (0212) ESENYURT BELEDİYESİ İRTİBAT TELEFONU
Ruhsat İşlemleri

Esenyurt Belediyesi

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

 

Ruhsat İşlemleri için gerekli evrak ve açıklamaları aşağıda belirtilmiştir.

 


GAYRİSIHHİ MÜESSESELER RUHSAT MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER


 1. Dilekçe ( Yetkilisince imzalanmış varsa kaşelenmiş olacak).
 2. Ruhsat Başvuru Formu (Yetkilisince imzalanıp, varsa kaşelenecek).
 3. Vergi Levhası
 4. Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi Örneği.
 5. Şirket ise Mesul Müdürden İmza Sirküleri alınacak. Şahıs ise İmza Beyanı
 6. Oda Kaydı  (Ticaret Odası veya Esnaf Odası)
 7. Konut bölgesinde oturanlar için apartman sakinlerinden Muhtar veya Noter tasdikli  MUVAFFAKATNAME
 8. Antetli Kâğıda Makine beyanı veya Makine Yerleşim Projesi
 9. Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV)  ve diğer vergilerin ödendi makbuzunun fotokopisi.
 10. Mal sahibi ise Emlak vergisi ödendi makbuzunun fotokopisi.
 11. Emlak Beyanı(Belediyeden alınacak)
 12. Kiracı ise Kira Kontratı
 13. İskân Belgesi (Yapı Kullanma İzin Belgesi + Yapı Ruhsatı).
 14. Etüd Proje Müdürlüğü’nden Adres Teyidi
 15. Tapu Fotokopisi
 16. Şahıs ise 3 Adet Fotoğraf.
 17. İşin özelliğine göre gerek görüldüğünde İSKİ, Trafik ve Karayollarından görüş istenecek.
 18. 2004 yılından önceki yapılar için İSKİ, BEDAŞ’dan sözleşme veya İlgili Belediyeden Emlak Vergisi ödendi makbuzu


*** YAPILAN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE İLAVE BİLGİ VE BELGE İSTENEBİLİR. ***

GAYRİSIHHİ MÜESSESELER

RUHSAT MÜRACAATI

DİLEKÇESİ


SIHHİ  MÜESSESELER RUHSAT MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER

 

 1. Dilekçe (Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek ).
 2. Ruhsat Başvuru Formu ( Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek ).
 3. Vergi Levhası
 4. Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi Örneği.
 5. Şirket İse Mesul Müdürden İmza Sirküleri. Şahıs İse İmza Beyanı alınacak.
 6. Oda Kaydı(Ticaret Odası veya Esnaf Odası)
 7. Ustalık Belgesi (Lokanta, Pastane, Berber, vb.)
 8. Konut Bölgesinde Oturanlar İçin Apartman Sakinlerinden Muhtar veya Noter Tasdikli MUVAFFAKKATNAME
 9.  Yangın Tüpü Dolum Faturası (6 kg.)
 10.  Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV)  ve diğer vergilerinödendi makbuzunun fotokopisi.
 11.  Mal Sahibi İse Emlak Vergisi Ödendi Makbuzunun Fotokopisi.
 12.  Emlak Beyanı (Belediyeden alınacak).
 13.  Kiracı ise Kira Kontratı
 14.  İskân Belgesi(Yapı Kullanma İzin Belgesi + Yapı Ruhsatı)
 15.  Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi
 16.  Tapu Fotokopisi
 17.  3 Adet Fotoğraf
 18.  2004 yılından önceki yapılar için İSKİ, BEDAŞ’dan sözleşme veya İlgili Belediyeden Emlak Vergisi ödendi makbuzu

 

***  YAPILAN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE İLAVE BİLGİ VE BELGE İSTENEBİLİR.   ***

 

SIHHİ MÜESSESELER

RUHSAT MÜRACAATI

DİLEKÇESİ

 

UMUMA AÇIK  MÜESSESELER RUHSAT MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER

 

 1. Dilekçe (Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek ).
 2. Ruhsat Başvuru Formu ( Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek ).
 3. Vergi Levhası
 4. Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi Örneği.
 5. Şirket ise Mesul Müdürden İmza Sirküleri. Şahıs İse İmza Beyanı alınacak.
 6. Oda Kaydı(Ticaret Odası veya Esnaf Odası)
 7. Ustalık Belgesi (Lokanta, Pastane, Berber, vb. işyerleri )
 8. Konut Bölgesinde Oturanlar İçin Apartman Sakinlerinden Muhtar veya Noter Tasdikli MUVAFFAKKATNAME
 9. Yangın Tüpü Dolum Faturası (6 kg.)
 10. Adli Sicil Belgesi
 11. Sağlık Raporu
 12. Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV)  ve diğer vergilerinödendi makbuzunun fotokopisi.
 13. Mal Sahibi İse Emlak Vergisi Ödendi Makbuzunun Fotokopisi.
 14. Emlak Beyanı (Belediyeden alınacak).
 15. Kiracı ise Kira Kontratı
 16. İskân Belgesi(Yapı Kullanma İzin Belgesi + Yapı Ruhsatı)
 17. Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi
 18. Tapu Fotokopisi
 19. 3 Adet Fotoğraf
 20. 2004 yılından önceki yapılar için İSKİ, BEDAŞ’dan sözleşme veya İlgili Belediyeden Emlak Vergisi ödendi makbuzu

 

***  YAPILAN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE İLAVE BİLGİ VE BELGE İSTENEBİLİR.   ***

 

UMUMA AÇIK MÜESSESELER

RUHSAT MÜRACAATI

DİLEKÇESİ

Oluşturulma Tarihi : 12.05.2016