444 0 411 ESENYURT BELEDİYESİ İRTİBAT TELEFONU
Ruhsat İşlemleri

Esenyurt Belediyesi

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

 

Ruhsat İşlemleri için gerekli evrak ve açıklamaları aşağıda belirtilmiştir.

 


GAYRİSIHHİ MÜESSESELER RUHSAT MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER


 1. Dilekçe ( Yetkilisince imzalanmış varsa kaşelenmiş olacak).
 2. Ruhsat Başvuru Formu (Yetkilisince imzalanıp, varsa kaşelenecek).
 3. Vergi Levhası (Aslı görülecek).
 4. Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi Örneği.
 5. Şirket ise Mesul Müdürden İmza Sirküleri alınacak. Şahıs ise İmza Beyanı.
 6. Oda Kaydı  (Ticaret Odası veya Esnaf Odası).
 7. Konut bölgesindeki işyerleri, apartman sakinlerinden Muhtar veya Noter tasdikli  MUVAFFAKATNAME.
 8. Antetli Kâğıda Makine beyanı veya Makine Yerleşim Projesi.
 9. Kira Kontratı (Aslı Görülecek).
 10. İskan Belgesi - İmar Müdürlüğünden tasdikli (Yapı Kullanma İzin Belgesi +Yapı Ruhsatı).
 11. Tapu Fotokopisi Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi.
 12. Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf.
 13. İşin özelliğine göre gerek görüldüğünde İSKİ, Trafik ve Karayollarından görüş istenecek.
 14. İşin özelliğine göre gerek görüldüğünde İş Güvenliği Antlaşması.
 15. 2004 yılından önceki yapılar için İSKİ, BEDAŞ'dan sözleşme veya İlgili Belediyeden Emlak Vergisi ödendi makbuzu.
 16. Ruhsat başvuru sahibi (Vergi Levhasındaki isim) kim ise onun adına İSKİ, BEDAŞ veya İGDAŞ faturası yada sözleşmesi
 17. İşyerine ait Çevre Temizlik, Emlak Vergisi ve İlan Reklam Vergisi ödendi makbuzu


*** YAPILAN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE İLAVE BİLGİ VE BELGE İSTENEBİLİR. ***

      - Şirket ise kaşe

      - İmza yetkilisi gelmeyecek ise vekaletname

GAYRİSIHHİ MÜESSESELER

RUHSAT MÜRACAATI

DİLEKÇESİ


SIHHİ  MÜESSESELER RUHSAT MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER

 

 1. Dilekçe (Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek ).
 2. Ruhsat Başvuru Formu ( Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek ).
 3. Vergi Levhası ( Aslı Görülecek ).
 4. Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi Örneği.
 5. Şirket İse Mesul Müdürden İmza Sirküleri. Şahıs İse İmza Beyanı alınacak.
 6. Oda Kaydı ( Ticaret Odası veya Esnaf Odası ).
 7. Ustalık Belgesi ( Lokanta, Pastane, Berber, vb. ).
 8. Konut Bölgesindeki işyerleri için Apartman Sakinlerinden Muhtar veya Noter Tasdikli MUVAFFAKKATNAME
 9. Yangın Tüpü Dolum Faturası (6 kg.)
 10. Kira kontratı ( Aslı Görülecek ).
 11. İskân Belgesi- İmar Müdürlüğünden Tasdikli ( Yapı Kullanma İzin Belgesi + Yapı Ruhsatı).
 12. Tapu Fotokopisi Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi.
 13. Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf.
 14. İşin Özelliğine göre gerek görüldüğünde İş Güvenliği Antlaşması.
 15. 2004 yılından önceki yapılar için İSKİ, BEDAŞ’dan sözleşme veya İlgili Belediyeden Emlak Vergisi ödendi makbuzu.
 16. Ruhsat başvuru sahibi ( Vergi Levhasındaki isim ) kim ise onun adına İSKİ, BEDAŞ veya İGDAŞ faturası yada makbuzu.
 17.  İşyerine ait Çevre Temizlik ödendi makbuzu.

 

***  YAPILAN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE İLAVE BİLGİ VE BELGE İSTENEBİLİR.   ***


     - İmza yetkilisi gelmeyecek ise vekaletname.

     - Şirket ise kaşe.

 

SIHHİ MÜESSESELER

RUHSAT MÜRACAATI

DİLEKÇESİ

 

UMUMA AÇIK  MÜESSESELER RUHSAT MÜRACAATINDA İSTENİLEN BELGELER

 

 1. Dilekçe (Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek ).
 2. Ruhsat Başvuru Formu ( Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek ).
 3. Vergi Levhası ( Aslı Görülecek ).
 4. Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi Örneği.
 5. Şirket ise Mesul Müdürden İmza Sirküleri. Şahıs İse İmza Beyanı alınacak.
 6. Oda Kaydı (Ticaret Odası veya Esnaf Odası)
 7. Konut Bölgesindeki işyerleri, Apartman Sakinlerinden Muhtar veya Noter Tasdikli MUVAFFAKKATNAME.
 8. Yangın Tüpü Dolum Faturası (6 kg.).
 9. Adli Sicil Belgesi.
 10. Sağlık Raporu.
 11. Kira Kontratı ( Aslı Görülecek ).
 12. İskân Belgesi - İmar Müdürlüğünden Tasdikli ( Yapı Kullanma İzin Belgesi + Yapı Ruhsatı).
 13. Tapu Fotokopisi Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi.
 14. Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf.
 15. İşin Özelliğine göre gerek görüldüğünde İş Güvenliği Antlaşması.
 16. 2004 yılından önceki yapılar için İSKİ, BEDAŞ’dan sözleşme veya İlgili Belediyeden Emlak Vergisi ödendi makbuzu.

 

***  YAPILAN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE İLAVE BİLGİ VE BELGE İSTENEBİLİR.   ***      - Emlak İstimlak Müdürlüğü mesafe yazısı.

     - Ruhsat başvuru sahibi ( Vergi Levhasındaki isim ) kim ise onun adına İSKİ, BEDAŞ veya                 İGDAŞ faturası yada makbuzu.

     - Şirket ise Kaşe.

     - İmza Yetkilisi gelmeyecek ise Vekaletname.

 

UMUMA AÇIK MÜESSESELER

RUHSAT MÜRACAATI

DİLEKÇESİ

Oluşturulma Tarihi : 12.05.2016