622 0 333 (0212) ESENYURT BELEDİYESİ İRTİBAT TELEFONU
Etik Komisyonu

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİK KOMİSYONU

5176 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, 08.03.2017 tarihinde Esenyurt Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur.


KOMİSYON ÜYELERİMİZ:

Başkan            : Gazanfer KARAKAŞ (Başkan Yardımcısı)

İletişim            : 0212 622 03 33 

Üye                 : Av.Müge DOĞAN (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V.)

İletişim            : 0212 622 03 33

Üye                 : Fazlı ASLAN (Teftiş Kurulu Müdür V.)

İletişim            : 0212 622 03 33

Üye                 : Av.Işıl KARTER (Hukuk İşleri Müdür V.)

İletişim            : 0212 622 03 33

 

YASAL DAYANAK – MEVZUAT:

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Sitesine girmek için tıklayınız  http://www.etik.gov.tr/


FAALİYETLER

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik, yürürlüğe  girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalattırılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevine başladığı tarihten itibaren imzalattırılarak, özlük dosyalarına konulmaktadır.

Oluşturulma Tarihi : 10.03.2017