2024 YILI ŞUBAT AYI MECLİS İLANI ESENYURT BELEDİYESİ

2024 YILI ŞUBAT AYI MECLİS İLANI

2024 YILI ŞUBAT AYI MECLİS İLANI

                                      ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

 

13.07.2005 tarih ve 25680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. ve 21.maddesi gereğince '' her ayın ilk haftası, 5 gün süreyle'' toplanacak olan Esenyurt Belediye Meclisinin 7.Seçim Dönemi, 5 Toplantı Yılında yapacağı Şubat Ay'ı Toplantıları 05.02.2024 Pazartesi - 09.02.2024 Cuma tarihleri arasında yapılacaktır.

         Şubat Ay'ı Toplantılarının ilk birleşimi 05.02.2024 Pazartesi Günü Saat 15.00'da Esenyurt Belediyesi Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 Esenyurt adresindeki Belediye Hizmet Binası 3.katta bulunan Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

 

          Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ                                :

 

1-Esenyurt İlçesi, Sultaniye Mahallesi 2162 ada, 2 parselin İstanbul İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesi Kapsamında Değerlendirilerek Ticaret+Konut (zemin kat ticaret üst katlar konut) Fonksiyonuna Alınmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi. 

2-Esenyurt İlçesi, Yunus Emre Mahallesi 2113 ada, 14 parselin İstanbul İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesi Kapsamında Değerlendirilerek Ticaret+Konut (zemin kat ticaret üst katlar konut) Fonksiyonuna Alınmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi. 

3-Esenyurt İlçesi, Orhan Gazi Mahallesi 1455 ada, 19 parselin İstanbul İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesi Kapsamında Değerlendirilerek Ticaret+Konut (zemin kat ticaret üst katlar konut) Fonksiyonuna Alınmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi. 

4-Esenyurt İlçesi, Yenikent Mahallesi 265 ada, 17 parselin İstanbul İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesi Kapsamında Değerlendirilerek Ticaret+Konut (zemin kat ticaret üst katlar konut) Fonksiyonuna Alınmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi. 

5-Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde Açık Semt Pazar Yeri Kurulmasına İlişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü' nün Başkanlık Teklifi.

6-Yönetmelik Taslağına İlişkin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü' nün Başkanlık Teklifi.

7-Ödenek Aktarma İşlemine İlişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

8-Tahsis İptallerine İlişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

 

KOMİSYONDA BEKLEYENLER:

 

1-2024 Yılı içerisinde, 5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesi Kapsamında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

2-Esenyurt İlçesi, Orhangazi Mahallesi 1455 ada, 16 parselin bulunduğu 1650 ve 1654. Sokakların, İstanbul İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesi Kapsamında Değerlendirilerek Ticaret+Konut (zemin kat ticaret üst katlar konut) Fonksiyonuna Alınmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.


 

                                                                                                                                                                                                                                                      Kemal Deniz BOZKURT

Belediye Başkanı

YAYINLANMA TARİHİ:

1.2.2024