23 Nisan Ödüllü Yarışma ESENYURT BELEDİYESİ

23 Nisan Ödüllü Yarışma

23 Nisan Ödüllü Yarışma

 

 

 

ESENYURT BELEDİYESİ

 

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

101. YIL

RESİM, ŞİİR VE KOMPOZİSYON

YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM               

GENEL HÜKÜMLER         

Esenyurt Belediyesi Kuruluş Günü Yönergesine dayanılarak‘’ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 101. Yıl Çocuk ”Resim , Şiir ve Kompozisyon Yarışması ” düzenlenecektir.Yarışma söz konusu yönerge hükümlerine uygun görev, sorumluluk ve işleyiş çerçevesinde gerçekleşecektir.

İKİNCİ BÖLÜM  

1)            KONU:

Bu yarışmanın konusu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ nın ve TBMM’nin açılışının 101. Yıldönümünün kutlanmasına ve değerinin vurgulanmasına vesile olacak, ulusal değerlere , çocuk ruhuna, yaş özelliklerine ve beğenisine uygun şekilde düşünülmüş, onların iç dünyasını anlatan  eserlerin katılacağı bir organizasyondur.

2)            AMAÇ:

1.            23  Nisan’ın  ruhuna  uygun  sanatsal  eserler  ile  toplumun  ulusal  değerlere  karşı hissiyatının artmasına katkı sağlamak,

2.            Çocukların ulusal duygularını sanat ile ilişkilendirerek hem manevi duyguları, hem de sanatsal becerileri geliştirmektir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM            

3)            YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK  ŞARTLAR:

1.            Yarışmaya başvuru ücretsizdir, Esenyurt’ta ikamet etme zorunluluğu bulunmaktadır.

2.            Yarışmaya 7 ile 14 yaş arasında olan; ilkokul veya ortaokul öğrencisi T.C vatandaşları katılabilir.

3.            Katılımcının velisi bir adet muvafakat nameyi dosyaya eklemelidir.

4.            Yarışmanın  düzenlenmesinde ve  jüride görev  alanlar  ile  yarışma  konularıyla  ilgili yönetici kadrolarındaki görevli   kişiler ve Esenyurt Belediyesi çalışanlarının çocukları  yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.

5.            Yarışmaya katılım bireysel dir. Grup olarak yapılan sanatsal aktiviteler ile yarışmaya başvurulamaz.

6.            Başvuranlar yarışmaya en fazla 1 resim, şiir ve kompozisyon ile katılabilir.

7.            İlk Okul öğrencileri Resim, Şiir alanında Başvuru yapabilirler. (1-4.sınıf Öğrencileri)

8.            Ortaokul Öğrencileri Resim ve Kompozisyon alanında  başvuru  yapabilirler. (5-8.Sınıf Öğrencileri.)

9.            Başvuruyu yapacak kişi iletişim adresini  de başvuru ile birlikte göndermelidir (Adres ve

Telefon)

10.          Yarışmaya katılan kişiler ve velisi şartnameyi, son bölümde yer alan muvaffakatnameyi ve feragatnameyi kabul etmiş sayılır.

 

4)            YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER:

1.            Yarışmaya katılacak eserlerde tema 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, demokrasi ve TBMM'nin açılmasının 101. Yıldönümü ve benzeri konular olmalıdır.

 

2.            Yarışmaya katılacak olanların resim, şiir ve kompozisyon alanındaki çalışmaları  herhangi bir mecra ya da dijital platformlardan alınmamış, tamamen özgün bir eser olmasına dikkat etmesi, ayrıca diğer kuruluşların yaptığı bu tür yarışmalara katılmamış olması şarttır. Bu hususlardan herhangi biri tespit edildiği takdirde, eserler hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılır ve yarışmacılara  verilen ödül geri alınır.  Alıntı eserlerin sorumluluğu yarışmacıya aittir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM      

 

5)            BAŞVURU SÜRECİ           

1.            Yarışmacılar,       eserleri belirtilen              çevrimiçi              ortama fotoğraf               ve           dosya    şeklinde gönderebilirler. Şiiler ise video halinde gönderilecektir.

2.            Zamanında başvuru adresine ulaşmayan çalışmalar ile ilgili hiçbir hak talep ve iddia

edilemez.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM              

 

İLKOKUL KATEGORİ ÖDÜLLERİ;

1.            Tablet

2.            Bisiklet 3.Scooter

 

ORTAOKUL KATEGORİ ÖDÜLLERİ;

1.            Tablet

2.            Bisiklet 3.Akıllı Saat

 

Esenyurt Belediyesi dereceye giren eserlerin eser sahiplerine ödüllerini tüm değerlendirme işlemleri bittikten sonra takdim edecektir.

 

SON HÜKÜMLER             

Şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde, uygulamada ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere  yönelik  tedbirler  almaya  ve  bunun için  gerektiğinde  özel  ve  ek  şartnameler yapmaya Esenyurt Belediyesi yetkilidir.

 

 

 

 

 

 

ESENYURT BELEDİYESİ KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ’NE

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı  101. Yıl  Çocuk Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması” için hazırladığım eser, özgün ve tümüyle kendime ait olup, daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış ve ticari amaçlı kullanılmamış, hiçbir yarışmaya gönderilmemiştir.

Bu eseri daha önce düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediğimi, bu hususun tespiti halinde, yarışma dışı kalmış sayılacağımı kabul ettiğimi ve ödülü almış olmam halinde dahi,  aldığım ödülü Esenyurt Belediyesi’ne iade edeceğimi,bu yarışmaya ait  Özel Şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi,bu eserin ve mali, fikri ve sınai hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dâhil olmak üzere bütün yayın araçlarla umuma iletim hakları (yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette ya da herhangi bir mecrada kullanabilme) ve komşu haklarını Esenyurt Belediyesi’ ne sınırsız ve süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla devrettiğimi kabul ve taahhüt ederim.

 

 

 

ESENYURT BELEDİYESİ KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Çocuğumun Esenyurt Bediyesi tarafından düzenlenen “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 101. Yıl Çocuk, Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması” adlı yarışmaya katılmasına izin veriyorum.

Söz konusu yarışmaya ait Özel Şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi, bu eserin ve mali, fikri ve sınai   hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim  de  dâhil  olmak  üzere  büyün  yayın  araçlarla umuma  iletim  hakları  (yazılı   olarak çoğaltabilme,  satabilme,  basabilme  veya  yayınlayabilme  yurt  içi  ve  yurt  dışı  kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette ya da herhangi bir mecrada kullanabilme)  ve komşu haklarını Esenyurt Belediyesi’ne sınırsız ve süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla devrettiğimizi kabul ve taahhüt ederim.

YAYINLANMA TARİHİ:

14.4.2021