Ekim Ayı Meclis İlanı ESENYURT BELEDİYESİ

Ekim Ayı Meclis İlanı

Ekim Ayı Meclis İlanı

13.07.2005 tarih ve 25680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. ve 21.maddesi gereğince Esenyurt Belediye Meclisinin 7.Seçim Dönemi,3 Toplantı Yılında yapacağı Ekim Bütçe görüşmesine rastlayan aylarda süresi en çok yirmi gün olduğundan 4 Ekim 2021 Pazartesi - 23 Ekim 2021 Cumartesi tarihleri arasında yapılacaktır.

           Ekim Ay'ı Toplantılarının ilk birleşimi 04 Ekim 2021 Pazartesi günüSaat 15.00'da Esenyurt Belediyesi Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 Esenyurt adresindeki Belediye Hizmet Binası 3.katta bulunan Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

           Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

 

GÜNDEM MADDELERİ                                            :

1-Açılış, Yoklama.

2-Diğer Kamu Kurumlarına Geçici Personel Görevlendirilmesine İlişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

3-Sulh Talebine İlişkin (Nurettin CEVİZ) Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

4-Esenyurt İlçesi Yenikent Mahallesi 244 Ada 3 Parsel'in Ticaret+Konut Olarak Yapılaşmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü' nün Başkanlık Teklifi.

5-Esenyurt İlçesi Akçaburgaz Mahallesi 162 Ada 7 Parsel'in Ticaret+Konut Olarak Yapılaşmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü' nün Başkanlık Teklifi.

6-Esenyurt İlçesi Bağlarçeşme Mahallesi 1511 Ada 32 Parsel'in Ticaret+Konut Olarak Yapılaşmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü' nün Başkanlık Teklifi.

7-Ödenek Aktarmaya İlişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

8-2022 Mali Yılı Ücret Tarifesine İlişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

9-2022 Mali Yılı Performans Programına İlişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

10-2022 Mali Yılı Yatırım Programına İlişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

11-2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısına İlişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

KOMİSYONDA BEKLEYENLER                              :

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 23. Maddesine İstinaden Yeniden Görüşülmek Üzere Belediye Başkanı Tarafından Meclise İade Edilen 08/07/2021 Tarih ve 2021/93 Sayılı Esenyurt İlçe Sınırları İçerisinde Vakıf ve Derneklere Yapılan Mevzuata AykırıTahsislerin İptaline İlişkin Meclis Kararı.

İADE EDİLENLER                     :

1-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 23. Maddesine İstinaden Yeniden Görüşülmek Üzere Belediye Başkanı Tarafından Meclise İade Edilen 09/09/2021 Tarih ve 2021/115 Sayılı Derman Yaşam Alanları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Sermaye Arttırımına İlişkin Meclis Kararı.

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                        Kemal Deniz Bozkurt

                                                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı
 

YAYINLANMA TARİHİ:

30.9.2021