Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı ESENYURT BELEDİYESİ

Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

                               

                                                                                                               

 

                13.07.2005 tarih ve 25680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve 21. maddesi gereğince “her ayın ilk haftası, 5 gün süreyle” toplanacak olan Esenyurt Belediye Meclisinin 7.Seçim Dönemi, 3.Toplantı Yılında yapacağı Nisan Ay’ı Toplantıları 05 Nisan 2021 Pazartesi – 09 Nisan 2021 Cuma tarihleri arasında yapılacaktır.

      Nisan Ay’ı Toplantılarının ilk birleşimi 05 Nisan 2021 Pazartesi günü – ikinci birleşimi 08 Nisan 2021 Perşembe günü Saat 15.00’da Esenyurt Belediyesi Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 Esenyurt adresindeki Belediye Hizmet Binası 3.katta bulunan Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

                Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

 

 

 

                                                                                                                                                                       Veysel BAL                                                                                                                                                                                                                                                                                  Belediye Başkan Vekili

 

 

 

G Ü N D E M    MADDELERİ                                                                     :

1-Açılış, Yoklama.

2-Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekillerinin Seçilebilmesi İlişkin Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Başkanlık Teklifi.

3-Meclis Divan Kâtip Üyelerinin Seçilebilmesine İlişkin Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Başkanlık Teklifi.

4-Daimi Encümen Üyesi Seçilebilmesine İlişkin Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Başkanlık Teklifi.

5-Satış Komisyonuna Üye Seçilmesine İlişkin Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Başkanlık Teklifi

6-İhtisas Komisyonlarına Üye Seçilebilmesi İlişkin Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün Başkanlık Teklifi.

7-Belediyemiz ile Barselona Kenti arasında İşbirliği Protokolü Yapılabilmesi İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesine İlişkin Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün Başkanlık Teklifi.

8-Esenyurt İlçesi Yenikent Mahallesi 264 Ada 21 Parselin Ticaret+Konut(zemin kat ticaret üst katlar konut) olarak yapılaşmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün Başkanlık Teklifi.

9-Esenyurt İlçesi Süleymaniye Mahallesi 3050 Ada 5 Parselin Ticaret+Konut(zemin kat ticaret üst katlar konut) olarak yapılaşmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün Başkanlık Teklifi.

10-Esenyurt İlçesi Talatpaşa Mahallesi 2065 Ada 8 Parselin Ticaret+Konut(zemin kat ticaret üst katlar konut) olarak yapılaşmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün Başkanlık Teklifi.

11-Esenyurt İlçesi Akçaburgaz Mahallesi 112 Ada 4 Parselin Ticaret+Konut(zemin kat ticaret üst katlar konut) olarak yapılaşmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün Başkanlık Teklifi.

12-Esenyurt İlçesi İncirtepe Mahallesi 2820 Ada 7 Parselin Ticaret+Konut(zemin kat ticaret üst katlar konut) olarak yapılaşmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün Başkanlık Teklifi.

13-Esenyurt İlçesi Pınar Mahallesi 2567 Ada 52 Parselin Ticaret+Konut(zemin kat ticaret üst katlar konut) olarak yapılaşmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün Başkanlık Teklifi.

14-İstanbul Barosu ile Belediyemiz Arasında Protokol Yapılabilmesi İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesine İlişkin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ nün Başkanlık Teklifi.

15-Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına Geçici Süreliğine Servis Aracı Tahsis Edilmesine İlişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ nün Başkanlık Teklifi.

16-Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına Geçici Süreliğine Servis Aracı Tahsis Edilmesine İlişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ nün Başkanlık Teklifi.

17-Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına Geçici Süreliğine Servis Aracı Tahsis Edilmesine İlişkin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ nün Başkanlık Teklifi.

18-Sulh Talebine (Hacıbey KÜÇÜKER, Hamdi KÜÇÜKER, Fevzi KÜÇÜKER) İlişkin Hukuk İşleri Müdürlüğü’ nün Başkanlık Teklifi.

19-Sulh Talebine (Bahadır ARSLAN, Melek ARSLAN, Murat ARSLAN) İlişkin Hukuk İşleri Müdürlüğü’ nün Başkanlık Teklifi.

20-Sulh Talebine (Ahmet KARAAĞAÇ) İlişkin Hukuk İşleri Müdürlüğü’ nün Başkanlık Teklifi.

21-Sulh Talebine (Refik YILMAZ) İlişkin Hukuk İşleri Müdürlüğü’ nün Başkanlık Teklifi.

22-Sulh Talebine (Harun GÜMÜŞ) İlişkin Hukuk İşleri Müdürlüğü’ nün Başkanlık Teklifi.

23-Sulh Talebine (Sezgin YILDIZBAŞ, Hüseyin YILDIZBAŞ, Saime YILDIZBAŞ, Ergün YILDIZBAŞ ve Süreyya YILDIZBAŞ) İlişkin Hukuk İşleri Müdürlüğü’ nün Başkanlık Teklifi.

24-Bütçe İçi İşletme Kurulmasına İlişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ nün Başkanlık Teklifi.

25-2020 Mali Yılı Denetim Komisyonu Raporunun Meclisin Bilgisine Sunulması.

26-2020 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesine İlişkin Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ nün Başkanlık Teklifi.

 

YAYINLANMA TARİHİ:

1.4.2021