Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı ESENYURT BELEDİYESİ

Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

13.07.2005 tarih ve 25680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. ve 21.maddesi gereğince ''her ayın ilk haftası, 5 gün süreyle'' toplanacak olan Esenyurt Belediye Meclisi'nin 7.Seçim Dönemi, 4. Toplantı Yılında yapacağı Aralık Ay'ı Toplantıları 5 Aralık 2022 Pazartesi-9 Aralık 2022 Cuma tarihleri arasında yapılacaktır.

         Aralık  Ay'ı Toplantılarının ilk birleşimi 05 Aralık 2022 Pazartesi günü-ikinci birleşimi 08 Aralık 2022 Perşembe günü Saat 15.00'da Esenyurt Belediyesi Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 Esenyurt adresindeki Belediye Hizmet Binası 3.katta bulunan Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

           Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleriniz rica olunur.

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ                                :

1-Esenyurt İlçesi, Balıkyolu Mahallesi 1839 ada, 37 parselin Ticaret+Konut (zemin kat ticaret üst katlar konut) Fonksiyonuna Alınmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

 

2-Esenyurt İlçesi, İncirtepe Mahallesi 1796 ada, 101 parselin Ticaret+Konut (zemin kat ticaret üst katlar konut) Fonksiyonuna Alınmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

 

3-Esenyurt İlçesi, Mehterçeşme Mahallesi 1023 ada, 10 parselin Ticaret+Konut (zemin kat ticaret üst katlar konut) Fonksiyonuna Alınmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

 

4-Esenyurt İlçesi, İncirtepe Mahallesi 1569 ada, 22 parselin Ticaret+Konut (zemin kat ticaret üst katlar konut) Fonksiyonuna Alınmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

 

5-Esenyurt İlçesi, Yunus Emre Mahallesi 1992 ada, 18 parselin Ticaret+Konut (zemin kat ticaret üst katlar konut) Fonksiyonuna Alınmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

 

6-Sıfır Atık Projesi Kapsamında Protokol İmzalanabilmesi İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesine İlişkin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

 

7-Havana Park Sosyal Tesisi Ücret Tarifesine İlişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

 

8-Ek Ödenek Talebine İlişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

 

 

 

 

 

 

KOMİSYONDA BEKLEYENLER:

1-Esenyurt İlçesi, Bağlarçeşme Mahallesi 1516 ada, 16 parselin Ticaret+Konut (zemin kat ticaret üst katlar konut) Fonksiyonuna Alınmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

 

2-Esenyurt İlçesi, İncirtepe Mahallesi 1790 ada, 15 parselin Ticaret+Konut (zemin kat ticaret üst katlar konut) Fonksiyonuna Alınmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

 

3-Esenyurt İlçesi, İncirtepe Mahallesi 1791 ada, 57-58 parsellerin Ticaret+Konut (zemin kat ticaret üst katlar konut) Fonksiyonuna Alınmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

 

4-Esenyurt İlçesi, Mevlana Mahallesi 387 ada, 30 parselin Ticaret+Konut (zemin kat ticaret üst katlar konut) Fonksiyonuna Alınmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

 

5-Esenyurt İlçesi, İnönü Mahallesi 1520 ada, 72 parselin Ticaret+Konut (zemin kat ticaret üst katlar konut) Fonksiyonuna Alınmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

 

6-Esenyurt İlçesi, Çınar Mahallesi 2691 ada, 5 parselin Ticaret+Konut (zemin kat ticaret üst katlar konut) Fonksiyonuna Alınmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

 

7-Esenyurt İlçesi, Akevler Mahallesi 135 ada, 1 parselin Ticaret+Konut (zemin kat ticaret üst katlar konut) Fonksiyonuna Alınmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

 

8-Esenyurt İlçesi, Bağlarçeşme Mahallesi 1509 ada, 10 parselin Ticaret+Konut (zemin kat ticaret üst katlar konut) Fonksiyonuna Alınmasına İlişkin Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

 

9-Tahsis İptallerine İlişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Başkanlık Teklifi.

 

10-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 23.Maddesine İstinaden Yeniden Görüşülmek Üzere Belediye Başkanı Tarafından Meclise İade Edilen 03/10/2022 Tarih ve 2022/124 Sayılı Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün Yönetmelik Taslağına İlişkin Meclis Kararı.

 

11-5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 23.Maddesine İstinaden Yeniden Görüşülmek Üzere Belediye Başkanı Tarafından Meclise İade Edilen 03/10/2022 Tarih ve 2022/125 Sayılı Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün, Kreş Müdürlüğü'nün Yönetmelik Taslağına İlişkin Meclis Kararı.

 

 

                                                                                                                                              Kemal Deniz BOZKURT

                                                                                                                     Belediye Başkan

ı

YAYINLANMA TARİHİ:

1.12.2022