TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEYDA ŞERİK

Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 ESENYURT / İSTANBUL

Telefon :4440411

Fax :0212 622 03 99

Mail :mufettis@esenyurt.bel.tr

Teftiş Kurulu Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22.02.2007 tarihli, Esenyurt Belediye Meclisinin 09.07.2009 tarih ve 2009/143 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Esenyurt Belediye Başkanlığının yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimlerin her türlü faaliyet, iş ve işlemleri ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre soruşturma izni yetkilisi tarafından yapılan görevlendirmelere istinaden inceleme ve ön inceleme dosyaları hakkında tüm işlemleri yürütmek ve işlem sonucundan da soruşturma izni vermeye yetkili makama bilgi vermek.

-

-